สอน. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และการส่งออกน้ำตาลทราย ณ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์

    วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. นายสามารถ น้อยวัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วย คณะกรรมการน้ำตาลทราย และเจ้าหน้าที่ของ สอน. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และการส่งออกน้ำตาลทราย ณ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังบรรยายและศึกษาดูงานในการกำกับดูแลการส่งออกน้ำตาลทราย รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
    โดยมี นายเชลง เทศนา นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ
    1. บทบาทหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ และภารกิจที่สำคัญ
    2. มูลค่าการนำเข้า – ส่งออก และข้อมูลสถิติการจัดเก็บรายได้ศุลกากรปาดังเบซาร์ ปีงบประมาณ 2564 – 2566
    3. สินค้านำเข้า – ส่งออก น้ำตาลทราย ปีงบประมาณ 2564 – 2566 (ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์มีเพียงการส่งออกน้ำตาลทราย แต่ไม่มีการนำเข้าสินค้าประเภทอ้อย และน้ำตาลทราย) **ประเทศปลายทาง มาเลเซีย
    4. ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการการส่งออกสินค้า
    5. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลการส่งออกน้ำตาลทราย

Scroll to Top
Skip to content