ประชุมคณะกรรมการอ้อย ครั้งที่ 4/2566

วันนี้ (24 เมษายน 2566) เวลา 09.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ้อย (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
ครั้งที่ 4/2566 โดยมี นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เลขานุการคณะกรรมการ และคณะกรรมการอ้อย เข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน.

โดยที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้

  1. การจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
  2. โครงการติดตามสถานการณ์การผลิตอ้อยและผลักดันอุตสาหกรรมอ้อยอย่างมีส่วนร่วม ปี 2566 ของคณะกรรมการอ้อย

  อ้อย น้ำตาล

Scroll to Top
Skip to content