เลขาภานุวัฒน์ นำทีมลงพื้นที่พบปะโรงงานน้ำตาล-ชาวไร่อ้อย พร้อมหารือแนวทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการอ้อยหลังปิดหีบ

วันที่ 19 เมษายน 2566 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลงพื้นที่เยี่ยมชมและหารือแนวทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการอ้อยหลังปิดหีบฤดูการผลิตปี 2565/2566 สนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีในไร่อ้อย แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน เพื่อการเติบโตของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  นายอานันท์ ฟักสังข์   อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี   นายจิรวัฒน์  เทอดพิทักษ์พงษ์  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 นายวิโรจน์ วิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย นายธงชัย สุขจดิษฐ์ หัวหน้าเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 7 และคณะเจ้าหน้าที่ สอน. ร่วมลงพื้นที่ ณ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด จังหวัดราชบุรี​

จากนั้นคณะฯ เยี่ยมชมสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7 จังหวัดกาญจนบุรี​ พร้อมด้วย นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ สอจ.กาญจนบุรี ได้หารือแนวทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการอ้อยหลังปิดหีบ วางมาตรการการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยทั้งระบบ ตั้งแต่การเพาะปลูกไปจนถึงการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน

Scroll to Top
Skip to content