สอน. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ "การสนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้าน" ด้วยการสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ทุกวันอังคาร และวันศุกร์

สอน. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ 

“การสนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้าน”ด้วยการสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง 

สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ทุกวันอังคาร และวันศุกร์

Scroll to Top
Skip to content