วันที่ 1 มกราคม 2566 ร่วมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566

       วันที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ร่วมถวายแจกันดอกไม้
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566
โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม
เข้าร่วม ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

         

Scroll to Top
Skip to content