นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลงพื้นที่ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตัดส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาล และแก้ไขปัญหาอ้อยที่ถูกลักลอบเผา ประจำฤดูการผลิตปี 2565/66

– ระหว่างวันที่ 24 – 27 มกราคม 2566 นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลงพื้นที่ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตัดส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาล และแก้ไขปัญหาอ้อยที่ถูกลักลอบเผา ประจำฤดูการผลิตปี 2565/66 และเน้นย้ำให้โรงงานน้ำตาลร่วมมือกับภาครัฐในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชาวไร่งดลักลอบเผาอ้อย เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 และหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบอ้อยยอดยาว จะให้ชาวไร่นำอ้อยกลับไปปรับปรุงตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ “ตัดโคน ตัดยอด ไม่มีใบเขียว” และให้นำกลับมาส่งโรงงานอีกครั้ง

วันที่ 24 มกราคม 2566 ลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สอน. และ สบน. ณ โรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จ.เพชรบูรณ์ และคณะฯ
ได้ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องออกปฏิบัติงานเพื่อสอบทานผลการวิเคราะห์
ค่าความหวานอ้อย (
C.C.S.) ให้แก่โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ด้วยรถปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยเคลื่อนที่ (Mobile Laboratory) เพื่อสร้าง
ความน่าเชื่อถือต่อผลการวิเคราะห์ค่า
C.C.S. แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

วันที่ 25 –26 มกราคม 2566 ลงพื้นที่พร้อมด้วย นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ สอน. และ สบน. ณ โรงงานน้ำตาลพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร และโรงงานน้ำตาลนครเพชร จ.กำแพงเพชร

วันที่ 27 มกราคม 2566 ลงพื้นที่พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สอน. และ สบน. ณ โรงงานเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ.นครสวรรค์

      

Scroll to Top
Skip to content