รก.ลอน.ภานุวัฒน์ นำคณะตรวจเยี่ยม ศอภ.2 กำแพงเพชร ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

     วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอ้อย
และน้ำตาลทราย พร้อมด้วย นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และนายสามารถ น้อยวัน ผู้อำนวยการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่
2 จังหวัดกำแพงเพชร (ศอภ.2) โดยมี
นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่
2 และนายประพันธ์ เชื้อต่าย หัวหน้าเขตบริหารอ้อย
และน้ำตาลทราย
2 ให้การต้อนรับ

โดย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของ ศอภ.2 ประกอบด้วย โครงสร้างบุคลากร งบประมาณ ปริมาณอ้อยที่ถูกลักลอบเผา
ปีการผลิต
2561/62 จนถึงปัจจุบัน และหัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย ได้รายงานผลดำเนินงานในปี 2566 
และคณะฯ ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้านน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อุปกรณ์เครื่องจักรกล แปลงทดลองปลูกอ้อย
พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่
2 จังหวัดกำแพงเพชร

     

Scroll to Top
Skip to content