รปอ.รก.ลอน.ภานุวัฒน์ ให้การต้อนรับคณะ BMAA

    วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 10.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วย นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายประสิทธิ์ วงษาเทียม ผอ. กองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง นายบวร สัตยาวุฒิพงศ์
ผอ. กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน เจ้าหน้าที่ของ สอน. และ กรอ. ให้การต้อนรับคณะ Business Mutual Aid Association (BMAA)  โดยคณะได้รับฟังการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มสถานการณ์อุตสาหกรรมของประเทศไทย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือ นโยบายส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ไทย – ญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สอน.

Scroll to Top
Skip to content