วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายสามารถ น้อยวัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตัดส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาล และแก้ไขปัญหาอ้อยที่ถูกลักลอบเผา ประจำฤดูการผลิตปี 2565/66

    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายสามารถ น้อยวัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ในฐานะหัวหน้าคณะตรวจติดตาม ลงพื้นที่
ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตัดส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาล และแก้ไขปัญหาอ้อยที่ถูกลักลอบเผา ประจำฤดูการผลิตปี 2565/66 พร้อมด้วย
นายวศิน ศุภพิสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมหวัง ก้อนกงไกว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี นายศักดิ์ชาย จบสัญจร หัวหน้าเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 4 เจ้าหน้าที่ สอน. และ สบน. ณ โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จังหวัดสกลนคร โดยคณะฯ ได้หารือร่วมกับโรงงานน้ำตาลและชาวไร่ ในการเพิ่ม
ปริมาณอ้อยสดในช่วงหีบอ้อย เพื่อลดผลกระทบกับชุมชน และลดฝุ่น
PM 2.5 สอดคล้องตามนโยบายของรัฐ และแนวทางสนับสนุนการใช้
เครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีในไร่อ้อย ในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน ตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ให้ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประชาสัมพันธ์การยกเว้นอากรสำหรับรถตัดอ้อยที่มีขนาด 300 แรงม้าขึ้นไป เครื่องอัดใบอ้อย
และเครื่องกวาดใบอ้อยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกระทรวงการคลัง

                      

Scroll to Top
Skip to content