ลอน. ภานุวัฒน์ นำทีมเยี่ยมชมโรงงานน้ำตาลสระบุรี พร้อมหารือแนวทางสนับสนุนการนำเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ในไร่อ้อย

วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2566  นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอ้อย
และน้ำตาลทราย พร้อมด้วย นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายประสิทธิ์ วงษาเทียม ผู้อำนวยการ
กองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และเจ้าหน้าที่ สอน. ลงพื้นที่เยี่ยมชมและหารือแนวทางสนับสนุนการนำ
เครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ในไร่อ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทดแทนแรงงาน และลดการเผาอ้อยในช่วงเปิดหีบอ้อย เพื่อลดฝุ่น
PM 2.5
สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล ณ โรงงานน้ำตาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี จากนั้นคณะฯ พบปะและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับชาวไร่อ้อย พร้อมเยี่ยมชมการบริหารจัดการไร่อ้อยด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร

     

Scroll to Top
Skip to content