ลอน. ภานุวัฒน์ นำทีมเยี่ยมชมการดำเนินงาน สบน. และ สกท. พร้อมหารือมาตรการการแก้ปัญหาการเผาอ้อย

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2566) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วย นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนางสุภาณี สุริยจันทราทอง เลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และเจ้าหน้าที่ สอน. ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (สกท.) และสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย (สบน.)  โดยมีนายเอกรินทร์ ทองนอก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย นายวิโรจน์  วิจิตรรองผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย และคณะเจ้าหน้าที่ สบน. และ สกท. ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย ภารกิจหน้าที่ โครงสร้างบุคลากร งบประมาณ พร้อมทั้งหารือมาตรการการแก้ปัญหาการเผาอ้อยในช่วงหีบอ้อย เพื่อลดผลกระทบกับชุมชน และลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และแนวทางสนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีในไร่อ้อย แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน เพื่อการเติบโตของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย และสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

 

Scroll to Top
Skip to content