สถิติราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค และน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน ประจำปี 2566

ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค
เดือน มกราคม 2566
เดือน กุมภาพันธ์ 2566
เดือน มีนาคม 2566
เดือน เมษายน 2566
เดือน พฤษภาคม 2566
เดือน มิถุนายน 2566
เดือน กรกฎาคม 2566
เดือน สิงหาคม 2566
เดือน กันยายน 2566

ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน
เดือน มกราคม 2566
เดือน กุมภาพันธ์ 2566
เดือน มีนาคม 2566
เดือน เมษายน 2566
เดือน พฤษภาคม 2566
เดือน มิถุนายน 2566
เดือน กรกฎาคม 2566
เดือน สิงหาคม 2566
ดือน กันยายน 2566

ราคาน้ำตาลทรายล่วงหน้าเฉลี่ยรายเดือน ปี 2566
ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คล่วงหน้าเดือนมกราคม – กันยายน ปี 2566

ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนล่วงหน้าเดือนมกราคม – กันยายน ปี 2566

Scroll to Top
Skip to content