สถิติราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค และน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน ประจำปี 2566

ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค
เดือน มกราคม 2567
เดือน กุมภาพันธ์ 2567
เดือน มีนาคม 2567
เดือน เมษายน 2567
เดือน พฤษภาคม 2567
เดือน มิถุนายน 2567
เดือน กรกฎาคม 2567

ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน
เดือน มกราคม 2567
เดือน กุมภาพันธ์ 2567
เดือน มีนาคม 2567
เดือน เมษายน 2567
เดือน พฤษภาคม 2567
เดือน มิถุนายน 2567
เดือน กรกฎาคม 2567

ราคาน้ำตาลทรายล่วงหน้าเฉลี่ยรายเดือน ปี 2567
ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คล่วงหน้าเดือนมกราคม – พฤษภาคม ปี 2567

ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนล่วงหน้าเดือนมกราคม – พฤษภาคม ปี 2567

Scroll to Top
Skip to content