‘สุริยะ’ เร่งเพิ่ม Slot รับนโยบายฟรีวีซ่า ค่ารถไฟฟ้า 20 บาท คาดได้ข้อสรุป ต.ค.

            นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า นโยบายเร่งด่วนที่ตนจะดำเนินการคือการเพิ่มตารางการบิน (Slot) และการบริหารจัดการพื้นที่ภายในท่าอากาศยาน เพื่อรองรับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินและท่องเที่ยวซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจ ซึ่งได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.), บริษัท ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) (ทอท.) และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ดำเนินการตามนโยบาย

            โดยขณะนี้ได้มีการจัด Slot สำหรับฤดูหนาวนี้ให้เพิ่มเที่ยวบินได้อย่างน้อย 15%ต่อสัปดาห์ เมื่อเทียบกับ Slot ฤดูร้อนที่ผ่านมาและคาดว่านักท่องเที่ยวหลักอย่างจีนจะเพิ่มขึ้นกว่า 5 ล้านคน จากนโยบาย VISA Freeสำหรับนักท่องเที่ยวจีนตลอดฤดูท่องเที่ยวที่จะถึงนี้

            สำหรับนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ได้สั่งการให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) พิจารณาแนวทางปฏิบัติในการปรับลดค่าโดยสาร และประเมินผลกระทบต่อหนี้สาธารณะ คาดจะได้ข้อสรุปพร้อมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือนตุลาคมนี้

            นายสุริยะ กล่าวว่า ตนได้มอบหมายงานให้ นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม ดูแล 5 หน่วยงาน คือ กรมเจ้าท่า (จท.), องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.), การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.), สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) และบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

            ส่วนนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม ดูแล 8 หน่วยงาน คือ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.), กรมการขนส่งทางราง(ขร.), บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.), ร.ฟ.ท.,บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด, บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.), รฟม. และบวท.

            ทั้งนี้อีก 9 หน่วยงานที่เหลือ ตนจะกำกับดูแลเอง คือ กรมทางหลวง (ทล.), กรมทางหลวงชนบท (ทช.), การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.), ทอท., กรมท่าอากาศยาน (ทย.), สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.), กพท., สถาบันฝึกอบรมระบบราง และสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 15 กันยายน 2566

Scroll to Top
Skip to content