‘สุรเดช’ ติดตามสถานการณ์ น้ำตาลอุตสาหกรรม-ส่งออก

          นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกรรมการ (ผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ) ของคณะกรรมการน้ำตาลทรายพร้อมด้วยคณะกรรมการน้ำตาลทราย และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และการส่งออกน้ำตาลทราย ที่ด่านศุลกากรเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยมี นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้านายอำเภอเชียงแสน และนายแสงอรุณ พงษ์แพทย์ ผอ.ส่วนควบคุมทางศุลกากร ต้อนรับ

          ทั้งนี้ ได้มีการบรรยายสรุป และมีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ในประเด็น 1.บทบาทหน้าที่ และภารกิจงานในกำกับดูแล มูลค่าทางการค้า การนำเข้า-ส่งออก 2.มูลค่าการส่งออกน้ำตาลทราย (จีน ลาว พม่า) ปีงบประมาณ 2561-2566 และ 3.การปฏิบัติพิธีการศุลกากรของด่านเชียงแสน

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 18 สิงหาคม 2566

Scroll to Top
Skip to content