บีโอไอโรดโชว์ออสเตรเลีย ดึงลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

          นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2566 บีโอไอ ได้จัดคณะผู้บริหารเดินทางเยือนกรุงแคนเบอร์ราและนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยได้เข้าพบกับหน่วยงานด้านการค้าและการลงทุน เช่น กระทรวงการต่างประเทศและการค้า กระทรวงการคลัง สำนักงานพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย (Austrade) สำนักงานการลงทุนแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ (Investment NSW) หอการค้าและอุตสาหกรรมออสเตรเลีย (ACCI) เพื่อหารือความร่วมมือในการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมาตรการที่ประสบความสำเร็จต่างๆ (Best Practices) เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มปริมาณการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศ

          นอกจากนี้ ยังได้พบกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น กิจการผลิตแป้งข้าวสาลีและแปรรูปอาหารรายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ซึ่งสนใจเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังแปรรูป กิจการ Data Center รายใหญ่มีแผนเข้ามาลงทุนเพื่อใช้ไทยเป็นดิจิทัลฮับในภูมิภาค กิจการผลิตรถบัสและรถบรรทุกไฟฟ้า และกิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งกำลังพิจารณาแหล่งลงทุนใหม่ รวมทั้งได้หารือความร่วมมือกับผู้บริหารศูนย์นวัตกรรม Canberra Innovation Network ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุด และศูนย์เทคโนโลยี Tech Central นครซิดนีย์ ซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของออสเตรเลีย

          “รัฐบาลใหม่ของออสเตรเลียให้ความสำคัญกับภูมิภาคอาเซียนเพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดหลัก และลดผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งของขั้วมหาอำนาจ โดยได้แต่งตั้งผู้แทนพิเศษสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีประสบการณ์สูงในภาคธุรกิจ และอยู่ระหว่างจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงปี 2040” นายนฤตม์ กล่าว

          ออสเตรเลียเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 5 ของไทยและเป็นคู่ค้ารายใหญ่ประเทศเดียวที่ยังรักษาการเติบโตของมูลค่าการค้าทั้งนำเข้าและส่งออกเป็นบวกในวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นตลาดส่งออกรถยนต์อันดับ 1 ของไทย มีสัดส่วนกว่า 20% ของมูลค่าส่งออกรถยนต์ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นตลาดสำคัญสำหรับรถยนต์ EV ในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นประเทศที่มีแร่ Rare Earth จำนวนมาก ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น แบตเตอรี่ และเซมิคอนดักเตอร์ เป็นต้น โดยรัฐบาลออสเตรเลียได้กำหนดยุทธศาสตร์ Critical Minerals Strategy 2023 – 2030

          สำหรับการลงทุน ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในนักลงทุนรายสำคัญในประเทศไทย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2556 ถึงมิถุนายน 2566) มีโครงการจากออสเตรเลียยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 203 โครงการ เงินลงทุนรวมกันกว่า 54,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ ดิจิทัล และเคมีภัณฑ์

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 8 สิงหาคม 2566

Scroll to Top
Skip to content