‘เฉลิมชัย’ ชูศักยภาพ ช่องทางตลาดสินค้าส่งออก

          ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการจัดกิจกรรม “การส่งเสริมการซื้อขายสินค้าเกษตร ตลาดนำการผลิต” ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิต มุ่งเน้นการขยายตลาดสินค้าเกษตรไปสู่ตลาดต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจัดแสดงสินค้าที่มีศักยภาพที่สามารถส่งออกไปตลาดต่างประเทศได้ โดยกรมประมง นำสินค้าจากภาคเอกชนของไทยมาจัดแสดงและเลือกชิม ได้แก่ ปลาสวยงาม (ปลากัด) กุ้งก้ามกรามเผา กุ้งก้ามกรามสด ปลากะพงขาวสดขนาดต่างๆ อีกทั้งยังมีตัวอย่างเนื้อแช่แข็ง เนื้ออบแห้ง+สมุนไพรจีน เลือดจระเข้แคปซูล และกระดูกจระเข้สกัดแคปซูล มาโชว์

          ในส่วนของกรมปศุสัตว์ นำสินค้าที่มีศักยภาพมาจัดแสดง ได้แก่ รังนก (ขาว) น้ำผึ้ง ชิ้นส่วนเป็ดและเครื่องในเป็ด เนื้อโคขุนคุณภาพสูง สินค้าไก่ รวมถึงนมอัดเม็ดรสทุเรียน และทุเรียนอัดเม็ดของสหกรณ์โคนมห้วยสัตว์ใหญ่ นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้นำผลไม้ที่มีศักยภาพที่ต้องการขยายตลาด ได้แก่ ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง กระท้อนพันธุ์ปุยฝ้าย มังคุด มะพร้าวน้ำหอม เงาะพันธุ์โรงเรียน ส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง ลำไยพันธุ์อีดอ กล้วยหอมทอง ชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทร์ ฝรั่งพันธุ์กิมจู อินทผลัม สละพันธุ์เนินวง พันธุ์สุมาลี และเสาวรส พันธุ์ไทนุง

          “กระทรวงเกษตรฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) รวมถึงมีการซื้อขายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น จะช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่สินค้าเกษตรล้นตลาด ราคาตกต่ำ และยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับทั้งสองประเทศ ที่สำคัญยังเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรให้มีตลาดที่แน่นอน ผลิตสินค้าตรงตามความต้องการของตลาด เพิ่มรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 13 กรกฎาคม 2566

Scroll to Top
Skip to content