ตรวจลานเท-โรงสกัด หวั่นเกษตรกรถูกโกงตาชั่ง

          ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมกาค้าภายใน (คน.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯสั่งการให้ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด ที่รับผิดชอบจังหวัดที่มีการปลูกปาล์มน้ำมัน เช่น กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ให้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเครื่องชั่งของลานเทและโรงสกัดน้ำมันปาล์มอย่างจริงจังและต่อเนื่อง แม้ที่ผ่านมาราคาอยู่ในเกณฑ์ดี สูงกว่าราคาประกันรายได้มาตั้งแต่ปี 2564 เพื่อรักษาความเป็นธรรมในการรับซื้อผลผลิตให้เกษตรกร

          นอกจากนี้ยังกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับซื้อที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการแสดงราคารับซื้อบริเวณหน้าสถานที่รับซื้อและจุดรับซื้อ เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบ โดยต้องเป็นราคาผลปาล์มที่มีน้ำมัน 18% ขึ้นไป ห้ามแสดงราคารับซื้อผลปาล์มร่วง ต้องซื้อในราคาไม่ต่ำกว่าราคาที่แสดง และห้ามคิดค่าชั่งน้ำหนัก

          “ล่าสุด กรมฯได้นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ชั่งตวงวัดลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องชั่งของลานเทรุ่งเรืองปาล์ม (ลูกพ่อขุนปาล์ม) และโรงสกัดของบริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด พบว่าเครื่องชั่งได้ผ่านการตรวจสอบให้คำรับรองและมีความเที่ยงตรง มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับซื้อตามที่กฎหมายกำหนด และมีการคัดแยกคุณภาพของทะลายปาล์ม เพื่อให้ราคารับซื้อที่สูงขึ้นตามอัตราส่วนน้ำมันที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม กรมฯขอให้เกษตรกรตัดปาล์มเมื่อสุกเต็มที่แล้ว เพื่อให้ได้ผลปาล์มที่มีคุณภาพ มีอัตราส่วนน้ำมันที่สูง ซึ่งจะช่วยให้ขายได้ในราคาที่ดี” ร.ต.จักรา กล่าว

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 26 มิถุนายน 2566

Scroll to Top
Skip to content