ถิรไทยเร่งทำตลาดรุกส่งออกยุโรป-อเมริกา

          นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ กลุ่ม บริษัท ถิรไทย หรือ TRT เปิดเผยว่า ในไตรมาสที่ 1/66 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการ 390.29 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้น 53.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงไตรมาส 1/65 ที่มีกำไรขั้นต้น 49.36 ล้านบาทและมีอัตรากำไรขั้นต้น 13.65% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มี11.32%

          สำหรับแนวโน้มผลดำเนินงานไตรมาส 2/66 มีทิศทางฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และในช่วงครึ่งปีหลังจะมีอัตราการเติบโตมากกว่าช่วงครึ่งปีแรก เป็นผลจากการส่งมอบงานให้กับคู่ค้าพันธมิตรและการทำตลาดในธุรกิจต่างๆ ซึ่งส่งผลให้ภาพรวมทั้งปี 2566 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีรายได้รวม 2,185 ล้านบาท เติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมา 20% ที่มีรายได้ 1,720 ล้านบาท โดยรายได้ทั้งหมดในปีนี้ มาจากกลุ่มธุรกิจหม้อแปลง 2,020 ล้านบาทได้แก่ งานในประเทศ และงานภาครัฐ 1,705 ล้านบาท การส่งออก 195 ล้านบาทและงานบริการอีก 120 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะมาจากรายได้ธุรกิจที่ไม่ใช่หม้อแปลง 165 ล้านบาท

          อีกทั้งยังจะได้รับผลบวกจากการมีงานในมือ (Backlog) ซึ่งสามารถรับรู้รายได้ในปีนี้และต่อเนื่องถึงปี 2567 ด้วย โดยณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทมี Backlogจำนวน 2,352 ล้านบาท แบ่งเป็นงานในประเทศและงานภาครัฐ 1,986 ล้านบาท การส่งออก 242 ล้านบาท และงานบริการอีก 36 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะมาจากรายได้ธุรกิจที่ไม่ใช่หม้อแปลง 87 ล้านบาทบริษัทยังอยู่ระหว่างการติดตามงานประมูลเพิ่มเติม ซึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 มีมูลค่างานรวมทั้งสิ้น 14,746 ล้านบาท คาดว่าจะได้รับงานประมาณ 20-25% ของมูลค่างานทั้งหมด

          นายสัมพันธ์กล่าวว่า ในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทวางแผนออกสินค้าใหม่มาทำตลาดเพิ่ม ในกลุ่มแบตเตอรี่รวมถึงขยายตลาดงานซ่อมแซมและบริการ อีกทั้งมีแผนขยายการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในยุโรป และอเมริกาเพิ่มเติมจากปัจจุบันส่งออกเฉพาะในภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 19 มิถุนายน 2566

Scroll to Top
Skip to content