กนอ. บีโอไอประสานเสียง นักลงทุนต่างชาติเข้าใจการเมืองของไทย

          นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กนอ.ยังไม่ได้รับการสอบถามหรือการแสดงความกังวลจากต่างชาติ เกี่ยวกับความยืดเยื้อในการจัดตั้งรัฐบาลกลับกันยังคงมีนักลงทุนรายใหม่จากหลายชาติทั้งเอเชียและยุโรปสอบถามเข้ามาเพื่อนำคณะนักลงทุน หรือรายบริษัท เข้ามาดูพื้นที่ลงทุนในนิคมฯ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ยุโรป เพราะกลุ่มนี้ยังไม่เข้าใจบริบท นโยบายของไทย จึงอยากดูสถานที่จริง

          ส่วนนักลงทุนที่ลงทุนอยู่ก่อนแล้วหลายปีจะเข้าใจสถานการณ์เป็นอย่างดีเพราะนโยบายการลงทุนของไทยในทุกรัฐบาลค่อนข้างต่อเนื่องอยู่แล้ว ส่วนความกังวลของนักลงทุนนั้น หากจะกังวลมักเป็นนโยบายที่เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงมากกว่า ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในไทย เพราะทุกครั้งที่มีนโยบายใหม่ๆ ด้านการลงทุนจะต้องเตรียมการ ทั้งจากรัฐบาล ข้าราชการ ตลอดจนความเห็นจากเอกชน ใช้เวลา 1-2 ปี เพื่อให้นโยบายเดินไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประโยชน์สูงสุดและสุดท้ายแล้วในเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลในเวลานี้หวังว่าจะไม่มีความรุนแรงจนทำร้ายประเทศให้บอบช้ำไปมากกว่านี้ อยากให้ประนีประนอม เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดสำหรับประเทศ

          ขณะที่ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) ให้ความเห็นในกรณีเดียวกันว่า ขณะนี้ยังไม่มีความกังวลจากนักลงทุนต่อการเมืองไทยเข้ามาที่บีโอไอ โดยบีโอไอกำลังติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ บริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนตรงในไทย อย่างกรณีการลงทุนตั้งฐานการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ กลุ่มนี้เป็นการลงทุนระยะยาว จะมองที่ปัจจัยพื้นฐานของประเทศ มากกว่าปัจจัยการเมืองระยะสั้น โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติรายที่อยู่ในไทยมานาน จะทราบดีว่าตั้งแต่ก่อตั้งบีโอไอในช่วงเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมากี่ครั้ง แต่นโยบายส่งเสริมการลงทุนของประเทศยังมีความเสถียรและถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นมาตลอด ทุกรัฐบาลล้วนต้อนรับและให้ความสำคัญกับการลงทุนจากต่างประเทศ (เอฟดีไอ)

          ส่วนปัจจัยที่จะส่งผลมากกว่าต่อการลงทุนในช่วงนี้คือ ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ และเทรนด์โลกในเรื่องความยั่งยืน ที่เป็นตัวเร่งให้บริษัทต่างๆ ต้องปรับแผนซัพพลายเชนใหม่ หาแหล่งลงทุนที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้งและมีปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนในระยะยาว รวมถึงเป็นประเทศที่มีนโยบายสนับสนุนการลงทุนสีเขียว ซึ่งประเทศไทยมีความโดดเด่นที่จะตอบโจทย์ในเรื่องนี้ ทำให้มีโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายยื่นคำขอรับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 12 มิถุนายน 2566

Scroll to Top
Skip to content