กนอ.ชวนบี.กริม เพาเวอร์ ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

          นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมท่าเรือแหลมฉบังซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาเฟสที่ 3เพื่อขยายความจุท่าเรือตู้สินค้าจาก 11 ล้านตู้ต่อปี เป็น 18 ล้านตู้ต่อปี(รวมทั้ง 3 เฟส) โดยออกแบบเป็นรูปตัว U มีความยาวหน้าท่า 2 กิโลเมตรความลึก 18 เมตร สามารถรองรับเรือขนส่งสินค้ารุ่นใหม่ที่มีขนาดใหญ่ และมีระยะกินน้ำลึกเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          นอกจากนี้ยังเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(B.GRIM) สาขานิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน โดยมุ่งเน้นผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม และพลังงานหมุนเวียน พร้อมกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรงไฟฟ้าของ B.GRIM ได้ทดลองใช้พลังงานสะอาดในระบบไมโครกริด(Microgrid : ระบบไฟฟ้าที่สามารถจ่ายไฟได้โดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า) โดยทำระบบเชื่อมต่อระหว่างไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์เซลล์และไฟฟ้าที่ผลิตจากก๊าซธรรมชาติ ให้เชื่อมต่อกันอย่างมีเสถียรภาพ นอกจากนี้หากในอนาคต สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)อนุญาตให้ทดลองนำไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มเข้า Grid จะเป็นความท้าทายในการบริหารจัดการไฟฟ้าอีกรูปแบบหนึ่งด้วย

          “กนอ.ได้เชิญชวน B.GRIM ให้ลงศึกษาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้(สงขลา) และนิคมอุตสาหกรรมยางพารา(Rubber City) เพื่อช่วยให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการพลังงานในนิคมอุตสาหกรรมอย่างมีเสถียรภาพ ซึ่ง B.GRIM ให้ความสนใจและยินดีที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในพื้นที่ร่วมกัน” นายวีริศ กล่าว

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 9 มิถุนายน 2566

Scroll to Top
Skip to content