คน.ลงพื้นที่เช็คราคาสินค้า กำชับผู้ค้าห้ามเอาเปรียบผู้บริโภค

          นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) เปิดเผยหลังจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอาหารสด ณ ตลาดห้วยขวาง ตลาดจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพฯ และร้านจำหน่ายสังฆภัณฑ์บริเวณใกล้เคียง เนื่องด้วยใกล้ช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ประชาชนจะนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม นำไปถวาย แด่พระภิกษุสงฆ์ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรมการค้าภายในจึงส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานการณ์ราคาเครื่องสังฆภัณฑ์เพิ่มเติมจากการออก ตรวจสอบที่ดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน

          พร้อมกันนี้ขอฝากถึงผู้ประกอบการให้ปิดป้ายการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ โดยให้แสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้า พร้อมทั้งแสดงรายการสินค้า ขนาดน้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรม รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุ รายการและราคาของสินค้าต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข (FONT) ตั้งแต่ขนาด 16 ขึ้นไปหรือมีขนาดเทียบเท่า เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้บริโภค และต้องจำหน่ายสินค้าหรือบริการตรงตามป้ายแสดงราคา ห้ามมิให้ฉวยโอกาสปรับราคาจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุผลอันควร และขอแนะนำให้ประชาชนเปรียบเทียบราคาและคุณภาพก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า

           รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ จากการลงพื้นที่ยังได้ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอาหารสด ได้แก่ หมู ที่ช่วงก่อนหน้านี้มีการปรับขึ้นราคาขายหน้าฟาร์ม แต่จากการตรวจสอบราคาขายปลีกยังคงทรงตัวอยู่ที่ 150-160 บาท/กก. ด้านมะนาวยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนราคาเฉลี่ย 5.3-5.5 บาท/ลูก เหลือเพียง 4-5 บาท/ลูก ส่วนถั่วฝักยาวราคาลดลงจาก 90-100 บาท/กก. เหลือ 70-80/กก. และพริกแดงจินดา จาก 100 บาท/กก. เหลือเพียง 80 บาท/กก. ซึ่งสินค้าหลายชนิดที่ราคาปรับลดลงเนื่องจากฝนตกมากขึ้น ผลผลิตเจริญเติบโตได้ดี และได้รับความเสียหายลดลง

          ทั้งนี้ หากผู้บริโภคพบว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ กรมจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 2566

Scroll to Top
Skip to content