ยื่นขอส่งเสริมลงทุน 1.85 แสนล้าน

          นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า สถิติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนไตรมาสแรก (มกราคม  – มีนาคม) ปี 2566 มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน 397 โครงการ เพิ่มขึ้น 9% และมีมูลค่าเงินลงทุน 185,730 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับคำขอส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายมี 205 โครงการ มูลค่ารวม 154,414 ล้านบาท คิดเป็น83% ของมูลค่าการขอรับส่งเสริมทั้งสิ้นส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาหารแปรรูป เคมีภัณฑ์ ยานยนต์และชิ้นส่วน ตามลำดับ ขณะที่การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ตามมาตรการยกระดับอุตสาหกรรม (Smart and Sustainable Industry) มีจำนวน 77 โครงการ มูลค่ารวม 4,434 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นประเภทการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานหมุนเวียน60 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 3,333 ล้านบาท

          “ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก เพราะสถานการณ์โควิดเริ่มผ่อนคลาย ประเทศผู้ลงทุนหลักกลับมาเปิดประเทศ ประกอบกับมีแนวโน้มการย้ายฐานการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ที่สำคัญ บีโอไอได้เริ่มประกาศใช้ยุทธศาสตร์ 5 ปีและมาตรการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ทำให้มีนักลงทุนสนใจขอรับสิทธิประโยชน์จำนวนมาก รวมทั้งขอรับการส่งเสริมตามมาตรการ Smart and Sustainable Industry ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการยกระดับและปรับปรุงประสิทธิภาพมากขึ้น” นายนฤตม์ กล่าว

          การลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย EEC ขอรับส่งเสริม 128 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 101,103 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 84% จังหวัดที่มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมสูงสุด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ตามลำดับ ด้านการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมทั่วประเทศ มี 114 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 122,145ล้านบาท เพิ่มขึ้น 313% ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ยานยนต์และชิ้นส่วน

          ในส่วนคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในเดือนมกราคม – มีนาคม 2566 มี 211 โครงการ เพิ่มขึ้น 10% เงินลงทุน 155,255 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115% โดยเกาหลีใต้ เป็นประเทศที่มีมูลค่าเงินลงทุนมากที่สุดกว่า 31,400 ล้านบาท เนื่องจากมีการขอรับการส่งเสริมโครงการใหญ่ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

Scroll to Top
Skip to content