กนอ.เปิดตัวตราสัญลักษณ์รอง สื่อความเป็นองค์กรที่ทันสมัย

          นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวในงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์รอง “I-EA-T Elevation” ของ กนอ. ว่า กนอ.ร่วมกับคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาการปรับภาพลักษณ์ของ กนอ. เพื่อสื่อสารถึงความเป็นองค์กรที่ทันสมัยมากขึ้น และยังคงรูปแบบฟันเฟือง 6 แฉก และสีม่วง ที่เป็นสัญลักษณ์ของอุตสาหกรรม โดยมีการใช้เครื่องหมาย Infinity 3 ตัวมาร้อยเรียงกัน 3 มิติ คือ สนับสนุนเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการดูแลชุมชนอย่างเข้าถึงและเข้าใจ

          นอกจากนี้มองสถานการณ์การเมืองที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลง ไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนระยะยาว เห็นได้จากที่ผ่านมาที่ไทยเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆ แต่การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของไทยยังมีเสถียรภาพและแข็งแกร่ง เดินหน้าต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านของการเมืองขณะนี้ได้กำหนดการในแต่ละช่วงเวลา แต่ละขั้นตอนชัดเจนแล้ว

          ส่วนนโยบายการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ สุดท้ายคงต้องมีการหารือและรับฟังความเห็นทุกภาคส่วน ซึ่งส่วนตัวมองว่าคงหมดยุคค่าแรงงานถูกแล้วแต่การปรับขึ้นต้องมีการสนับสนุนให้แรงงานมีทักษะมากขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ให้งานมีคุณภาพมากขึ้นด้วย จะสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนตัดสินใจเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น

          ทั้งนี้ครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2566 ยอดเช่า/ขายในนิคมอุตสาหกรรมมี 3,458 ไร่แล้ว เพิ่มขึ้น 2 เท่าจากทั้งปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 2,016 ไร่ ขณะนี้ กนอ.ยังอยู่ระหว่างพิจารณาอนุญาตโครงการลงทุนในนิคมฯ ต่างๆ อีก 17 นิคมฯ ทำให้มั่นใจว่าแนวโน้มการลงทุนครึ่งปีหลัง 2566 จะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) อุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

Scroll to Top
Skip to content