ชลประทานติดตาม สถานการณ์น้ำแล้ง เตรียมพร้อมรับมือ ช่วยเหลือทุกพื้นที่

ชลประทานติดตาม สถานการณ์น้ำแล้ง เตรียมพร้อมรับมือ ช่วยเหลือทุกพื้นที่ 

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกัน 59,525 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 78 ของความจุอ่างฯ รวมกัน เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์)มีปริมาณน้ำรวมกัน 18,942 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76 ของความจุอ่างฯ รวมกัน ภาพรวมปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์ดีด้านสถานการณ์ค่าความเค็มในแม่น้ำ4 สายหลัก ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำปราจีน-บางปะกง และแม่น้ำแม่กลอง ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

ส่วนผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 65/66 ปัจจุบันจัดสรรน้ำทั้งประเทศไปแล้ว9,553 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 35 ของแผนฯ (แผนจัดสรรน้ำทั้งประเทศ 27,685 ล้าน ลบ.ม.) เฉพาะลุ่มเจ้าพระยามีการจัดสรรน้ำไปแล้ว 3,039 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 34 ของแผนฯ (แผนจัดสรรน้ำลุ่มเจ้าพระยา 9,100 ล้าน ลบ.ม.)จนขณะนี้มีการเพาะปลูกข้าวนาปรังทั้งประเทศไปแล้ว 7.39 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 71ของแผนฯ ในขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีการเพาะปลูกข้าวนาปรังไปแล้ว 5.29 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 80 ของแผนฯ 

นายประพิศกล่าวอีกว่า ได้กำชับเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำทุกพื้นที่ และสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เพื่อเตรียมรับมือน้ำหลาก และเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ รถแบ๊กโฮ รถขุด รถเทรลเลอร์ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เครื่องผลักดันน้ำประจำจุดพื้นที่เสี่ยงให้สามารถเข้าให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที 

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

Scroll to Top
Skip to content