วันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2565 สอน. จัดงานสัมมนา โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร สอน. เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2567 -2570

              โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร สอน. เพื่อศักยภาพบุคลากร สอน. เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี
2567 -2570 วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วยนายกิติกร สุขสม
รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ร่วมเป็นเกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนา “โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อศักยภาพบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประจำปี
2567 -2570″ โดยการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2565 มีเจ้าหน้าที่ สอน. เข้าร่วมการอบรม 40 คน
ณ โรงแรมรอยัลฮิล กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

                                  

Scroll to Top
Skip to content