วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายกิติกร สุขสม รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาโครงการด้านอ้อยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2565

         วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายกิติกร สุขสม รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุม
คณะทำงานพัฒนาโครงการด้านอ้อยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2565 โดยมีคณะทำงานพัฒนาโครงการด้านอ้อยเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน. ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาด้านอ้อยของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นปี 2566 เขต 24 จ.สุรินทร์ รวม 1 โครงการ

                   

การประชุมคณะทำงานพัฒนาโครงการด้านอ้อยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5-2565.pdf

Scroll to Top
Skip to content