วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการน้ำตาลทราย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำตาลทราย

         วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการน้ำตาลทราย
พร้อมด้วย นายกิติกร  สุขสม รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย คณะกรรมการน้ำตาลทราย เจ้าหน้าที่ของ สอน. และผู้แทน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และการส่งออก น้ำตาลทราย ณ ด่านศุลกากร
จังหวัดหนองคาย เพื่อรับฟังบรรยายและศึกษาดูงานในการกำกับดูแลการส่งออกน้ำตาลทราย รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น จากนั้นทางคณะ
ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมคลังเก็บสินค้าของกลางที่ลักลอบผ่านชายแดน

                           

Scroll to Top
Skip to content