วันที่ 21 กันยายน 2565 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2565 – 2567

วันที่  21 กันยายน 2565  นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยสำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตอ้อยและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (
PM 2.5) ปี 2565 – 2567 ร่วมกับ นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานธุรกิจสินเชื่อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และผู้บริหารโรงงานน้ำตาล 57 โรงงาน โดยมีคณะผู้บริหาร สอน. เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส.
และเจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาล เข้าร่วมในพิธีลงนามดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน.
 

โดยโครงการชดเชยดอกเบี้ยฯ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรใช้ไร่ในอ้อย ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการเผาอ้อยก่อนตัดและแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน
จัดทำระบบการบริหารจัดการในไร่อ้อยเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำลง

                         

Scroll to Top
Skip to content