สอน. จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2565

    วันที่ 28 กันยายน 2565 นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ สอน. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2565 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร สอน.
ซึ่งการจัดงานในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญในฐานะที่ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชน
ได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี
สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี
เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และจัดให้มีพิธีการเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยในเวลา 08.00 น.

    

Scroll to Top
Skip to content