สอน. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2565 กระทรวงอุตสาหกรรม

    วันที่ 28 กันยายน 2565 นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทาน
ธงชาติไทย ประจำปี
2565 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ข้าราชการ และ พนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรม ณ ห้องโถง
ชั้น
1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งการจัดงานในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติของประเทศไทย และเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในฐานะที่
ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของคนไทย รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่
28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และจัดให้มีพิธีการเชิญธงชาติขึ้นสู่เสาในเวลา 08.00 น.

              

Scroll to Top
Skip to content