วันที่ 13 ตุลาคม 2565 สอน. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

    วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายณัฐพล รังสิตพล
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหาร
หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น
1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

Scroll to Top
Skip to content