ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดี สายพันธุ์ใหม่ ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

           (วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.) นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่ ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมมอบนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของ สอน. ในด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ สอน.  สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายโครงการฯ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่ สอน. เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 ราย ณ โรงแรม บานาน่า รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

Scroll to Top
Skip to content