ประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยสำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำฯ ปี 2565 – 2567 ครั้งที่ 1/2565

    (วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.) นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยสำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2565 – 2567 ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ สอน. เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน. โดยที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ ขออนุมัติเข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยสำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2565 – 2567 

Scroll to Top
Skip to content