วันที่ 20 ธันวาคม 2565 สอน. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัย แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

   วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วย
นายสหวัฒน์ โสภา นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สอน.
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัย แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บริเวณห้องโถงชั้น
1 อาคาร สปอ. และห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน.

    

Scroll to Top
Skip to content