สอน. ประเดิมฤกษ์ดี ทำพิธีเจิมรถปฏิบัติการเคลื่อนที่วิเคราะห์คุณภาพอ้อย

      วันนี้ (28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.)​ นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วย นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สอน. ร่วมพิธีเจิมรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Laboratory)​ วิเคราะห์คุณภาพอ้อย เพื่อความเป็นสิริมงคล​ก่อนเริ่มต้นการปฏิบัติงานในฤดูการผลิต 2565/2566 โดย สอน. ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดมะกอกมาทำพิธี
     ทั้งนี้ รถปฏิบัติการเคลื่อนที่วิเคราะห์คุณภาพอ้อย จะถูกใช้เพื่อการสอบเทียบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของผลการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย ณ โรงงานน้ำตาลทั้ง 57 แห่ง โดยจะเริ่มออกให้บริการตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2566 ไปจนกว่าจะสิ้นสุดปีการผลิต 2565/2566

Scroll to Top
Skip to content