เกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เรื่อง เกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย

เกณฑ์การประเมินบุคคลลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตายทราย รอง ผอ.สบน..pdf

Scroll to Top
Skip to content