รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย

ประกาศ สอน. รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ผอ.สบน..pdf

Scroll to Top
Skip to content