รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชียวชาญ ในสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชียวชาญ ในสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ประกาศ สอน. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญระดับเชียวชาญ.pdf

Scroll to Top
Skip to content