วันที่ 18 มกราคม 2564 สอน. จัดกิจกรรมจิตอาสา "พลังอาสา ด้วยรัก อุ่นใจ ห่างไกลโควิด – 19"

              วันที่ 18 มกราคม 2564  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) จัดกิจกรรมจิตอาสา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564 “พลังอาสา ด้วยรัก อุ่นใจ ห่างไกลโควิด – 19” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมฯ เพื่อป้องกัน
และลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
2019 (COVID-19)

            โดยมี นางสุภาณี สุริยจันทราทอง เลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของ สอน. ร่วมมอบแอลกอฮอล์
ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร จำนวน
60 ลิตร

ไฟล์รูปภาพ มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ.pdf

Scroll to Top
Skip to content