วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การรับอ้อยเข้าหีบในฤดูการผลิตปี 2563/2564 ณ โรงงานน้ำตาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

         วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายกิติกร สุขสม
รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วย นายสมนึก มั่นในบุญธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อย
และน้ำตาลทราย และเจ้าหน้าที่ของ สอน. ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การรับอ้อยเข้าหีบในฤดูการผลิตปี 2563/2564 ณ โรงงานน้ำตาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

      โดยได้กำชับ ขอให้โรงงานน้ำตาล หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์มาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้
ไปยังพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง
PM2.5

                                 

Scroll to Top
Skip to content