วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร สอน. ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ ZOOM

           นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  เป็นประธานในการประชุม
คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ครั้งที่ 2/256
4 โดยมีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ
ZOOM  ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

                            

Scroll to Top
Skip to content