สอน. จับมือ ซีแพค รับซื้อใบและยอดอ้อย ลดปัญหาอ้อยไฟไหม้และ PM 2.5 พร้อมสร้างรายได้ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่เป้าหมายกว่า 17,000 ราย

          วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  นายกอบชัย สังสิทธิ์สวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการการใช้ประโยชน์ใบและยอดอ้อยเป็นเชื้อเพลิงทดแทนเพื่อลดปัญหาอ้อยไฟไหม้และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ระหว่าง นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กับ นายปัญญา โสภาศรีพันธ์ Business Stakeholder Engagement บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (CPAC) ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี (SCG) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหาร บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

        สำหรับพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือฯ ดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย โดยมีนโยบายส่งเสริมศักยภาพการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทย และมีความมุ่งมั่นในการแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม และมลพิษจากการเผาอ้อยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความสำคัญในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง หรือ PM 2.5 และควันที่เกิดจากการเผาอ้อย อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพ ชีวิตและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย โดย ซีแพค ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง SCG จะเข้ามารับซื้อเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการทำไร่อ้อย เช่น ยอดและใบอ้อย เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย และอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ให้มีความมั่นคงทางด้านพลังงานควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป

                       

Scroll to Top
Skip to content