วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 2/2564

         วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายกิติกร สุขสม รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
และคณะผู้บริหารของ สอน. รวมทั้งผู้แทนโรงงานน้ำตาล ผู้แทนชาวไร่อ้อย และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม สอน. ชั้น 1

                       

Scroll to Top
Skip to content