วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานเปิดการอบรมและสาธิตการใช้เครื่องต้นแบบแยกใบอ้อยให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

           วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เป็นประธานเปิดการอบรมและสาธิตการใช้เครื่องต้นแบบแยกใบอ้อยให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย และมอบนโยบายแนวทาง
การแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ที่มีอ้อยไฟไหม้ในจังหวัดเฉลี่ย มากกว่า 40% ณ สมาคมชาวไร่อ้อย
อีสานเหนือ สาขาไทยอุดรบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

      ซึ่งเครื่องต้นแบบแยกใบอ้อยนี้สามารถแก้ไขปัญหาอ้อยยอดยาว มีกาบใบ อ้อยผมหงอก อ้อยฮิปปี้และลดการเผาอ้อย
พร้อมด้วย นายประชา มีธรรม อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี นายพินิจ พรรคพล ประธานสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือ
สาขาไทยอุดรบ้านผือ ผอ.ศอภ 4 ผอ.ศอภ.2 และเจ้าหน้าที่ สอน. เข้าร่วม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 100 คน
ทั้งนี้ เครื่องต้นแบบแยกใบอ้อยจะเก็บไว้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี
เพื่อให้ชาวไร่อ้อยและผู้ประกอบการรับจ้างตัดอ้อยได้มาศึกษาและใช้ประโยชน์ต่อไป

                          

Scroll to Top
Skip to content