วันที่ 22 เมษายน 2564 นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 4/2564

             วันที่ 22 เมษายน 2564  นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธาน
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 4/2564 โดยมี
นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายกิติกร สุขสม รองเลขาธิการคณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมทั้ง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ สอน. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม
สอน. ชั้น 1

                           

Scroll to Top
Skip to content