วันที่ 9 สิงหาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครบรอบ 37 ปี

       วันที่ 9 สิงหาคม 2564  นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายเอกภัทร วังสุวรรณ
เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
นายกิติกร สุขสม รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ร่วมพิธีถวายเครื่องบวงสรวงพระภูมิ และองค์พระนารายณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครบรอบ 37 ปี ณ กระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ตามข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 30 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564

                             

                            

Scroll to Top
Skip to content