รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการพร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการพร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

scan0610.pdf

Scroll to Top
Skip to content