หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย)

ประกาศหลักเกณฑ์ลูกจ้างกองทุน.pdf

Scroll to Top
Skip to content