ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑

ลงประกาศในเว็บไซต์ สอน. การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฯ ปี 2560-2561.pdf

Scroll to Top
Skip to content