สอน. ร่วมพิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ

               วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมลงนาม
ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดี  เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องโถง ชั้น 1 กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 

Scroll to Top
Skip to content